Práca zo zeme IV.a – Hry na základné zručnosti

8. prosince 2012 v 16:06 | Viktória Kóňová |  Práca zo zeme
Ahojte, vítam Vás pri čítaní ďalšieho dielu zo seriálu o práci s koňmi zo zeme - dnes sa pozrieme na to, ako hravou formou naučiť koňa reagovať na tie najzákladnejšie povely.V minulých dieloch som Vás oboznámila so základnými princípmi práce zo zeme, so správnym spôsobom vodenia koní, s nácvikom pokojného státia a uväzovania - všetky ich nájdete tu. No a dnes to bude o základných zručnostiach potrebných pre bežnú manipuláciu s koňom - pôjde o ovládanie celého tela koňa naraz, ale aj jeho jednotlivých častí zvlášť, vždy bezpečne a ľahko. Konkrétne - akceptovanie dotykov po celom tele, vykročenie, cúvanie, ustupovanie predkom, zadkom, aj celým telom na najjemnejší tlak a prechádzanie úzkymi priestormi.

Tieto veci totiž musí kôň nevyhnutne zvládať ešte predtým, než sa s ním pustíte do "skutočnej" práce zo zeme - bez nich by ste ho nedokázali bezpečne ovládať v boxe, pri čistení, v kritických momentoch na otvorenom priestranstve, pri nakladaní do auta a podobne... Mať kontrolu nad každou časťou konského tela bez nutnosti používať silu je absolútny základ bezpečnej práce. Ak to zvládnete, nebude Vám neskôr robiť problém ani to, že napríklad nemáte kruhovku alebo jazdiareň. ;-)

Tí bystrejší už iste z výpočtu zručností postrehli, že sa vlastne jedná o Parelliho sedem hier. Avšak predsa nie tak celkom... Ja osobne nie som žiaden veľký zástanca PNH. Tento prístup mi vo svetle dnešných znalostí a skúseností príde až príliš nátlakový a ku koni zbytočne agresívny, najmä ak nie je praktizovaný korektne. Ale predsa sa niektoré jeho prvky na začiatku tvorby vzťahu ku koni dajú využiť.

Tento diel seriálu som musela kvôli obmedzeniam blogu rozdeliť na dve časti - v prvej sa pozrieme na úvodné cvičenie a prvé dve hry a v druhej časti na zvyšných päť hier.

Na tieto hry nebudete potrebovať veľa - postačí primerane ostrá povrazová ohlávka, dlhšie ťažké vodítko a drezúrny bičík / prút zo stromu.


Základný povel - "Dolu hlavu"

Ešte predtým, než sa s koňom pustíte do "hier", musíte ho naučiť spoľahlivo reagovať na pokyn na zníženie hlavy. To je dôležité pre upevnenie dôvery koňa vo Vás, jeho upokojenie a uvoľnenie. S hlavou dolu má kôň totiž vypnutý únikový reflex, a teda sa môže efektívne učiť. Ak má však naopak hlavu hore a napätý krk, značí to, že má strach, je stuhnutý a nesústredený - ide mu o to, aby sa zachránil pred potenciálnym nebezpečenstvom a v tomto stave sa nič nenaučí. Preto mu treba hlavu vedome znižovať - aby ste ho presvedčili, že je v bezpečí a jeho pozornosť obrátili k tomu, čo ho chcete naučiť. Navyše je táto pozícia zdravá pre chrbticu a svalstvo krku a chrbta, pretože spôsobuje ľahké vyklenutie hornej línie. :)


So zníženým krkom sa kôň uvoľní a môže sa efektívne učiť.

A ako na to? Existuje niekoľko spôsobov. Najjednoduchšie je proste vyvinúť ohlávkou stály mierny tlak na zátylok - ťahom vodítka priamo dolu - s povelom "Dolu..." alebo "Dolu hlavu..." (dôležitý je upokojujúci tón a klesavá melódia). Výhodou je, ak ste už predtým koňa pri nácviku vodenia a uväzovania naučili chápať princíp tlak-uvoľnenie (teda že tlaku sa kôň zbaví len vtedy, keď povolí on sám - človek pritom tlak nezvyšuje, iba ho udržiava konštantný) - vtedy zrejme koník rýchlo pochopí Váš zámer a bez odporu bude tlak nasledovať. Vtedy treba okamžite povoliť a výdatne pochváliť. No surový kôň Vám zrejme na takéto počínanie zareaguje celkom opačne, protitlakom - hlavu zdvihne ešte vyššie. Je to prirodzené a kôň sa len časom učí tento inštinkt prekonať a tlaku ustupovať.

Preto je spočiatku výhodnejšie položiť koni jednu dlaň na zátylok a druhou rukou mu dolu ponúknuť pamlsok - a keď sa k nemu bude skláňať, vyvinúť na zátylok jemný tlak spolu s povelom "Dolu...". Neskôr opakujte bez pamlsku, už len s ukazovaním prsta a nakoniec pridajte aj jemný tlak vodítkom - tým sa dostanete až k finálnej verzii bez ruky na zátylku. Dôležité je ale vždy okamžite po správnej reakcii tlak zrušiť a poriadne pochváliť. ;-) Ak máte pocit, že Vás kôň ešte nerešpektuje natoľko, aby bolo bezpečné používať pamlsky, skúste mu jednu ruku položiť na zátylok, druhú doprostred nosovej kosti, jemne mu rozkývať hlavu do strán a zároveň slabo potlačiť zátylok dolu - u väčšiny koní to dobre funguje. :)


Kôň skláňa hlavu na jemný dotyk na zátylku.

Až keď budete mať cvičenie "Hlavu dolu" na 100% zvládnuté (teda koník Vám bude reagovať aj na minimálny tlak vodítka smerom dole), môžete sa presunúť k samotným hrám. A máte istotu, že po celý čas bude Váš kôň sústredený a uvoľnený. ;-)

Ešte jedno upozornenie - hry sú zostavené v takom poradí, v akom sa ich má kôň učiť. Neprechádzajte na ďalšiu hru predtým, než zvládnete predošlú! V najlepšom prípade by to totiž mohlo dopadnúť tak, že by ste nič koňa nenaučili poriadne a v najhoršom prípade to môže skončiť až karambolom. Tak pozor na to. ;-)


1. Priateľská hra

CIEĽ - dosiahnuť dôveru koňa, privyknúť ho na dotyky po celom tele, zaistiť bezpečnosť a uvoľnenie pri ošetrovaní, veterinárnom vyšetrení, strúhaní kopýt...

V bezpečnom uzavretom priestore spustite vodítko na zem (kôň by už mal zvládať pokojné státie), ak ste vonku, držte ho v jednej ruke tak, aby sa neplantalo po zemi. Koňa nechajte skloniť hlavu a začnite ho pomaly oboma dlaňami nežne, ale zároveň rázne a rytmicky hladiť po celom tele - akoby ste ho masírovali. Začnite na neutrálnom mieste - na pleci a potom kopírujte veľké svaly; nechoďte proti srsti. Prechádzajte hlavne po hlave, ušiach, papuli, po nohách, bruchu, slabinách, nevynechajte ani vnútornú stranu zadných nôh či chvost. Pozdvíhajte všetky štyri kopytá a chvíľu ich podržte vo vzduchu, môžete ich podržať aj v polohách, v akých kopytá drží kováč (ak kôň začne nohu vytrhávať, nepustite ju až do momentu, kým s tým neprestane - potom pustiť a pochváliť).

Ak je kôň pri dotykoch na určitých partiách spočiatku napätý, nenechajte sa odradiť, pokračujte v masáži na danom mieste a hlavne nezjemňujte dotyk - práve to je totiž mnohým koňom veľmi nepríjemné! Kone neznášajú letmé, ustráchané dotyky, ktoré sú pre ne ako obťažujúca mucha - v najlepšom prípade len stuhnú či uhnú, v najhoršom po Vás vykopnú. Preto si dajte záležať na správnom, ráznom, ale zároveň i láskavom vystupovaní - jedine tým koňa presvedčíte, že ste dôveryhodný vodca stáda. ;-) Na rizikových miestach sa vždy postavte bokom ku koni, mimo dosahu kopýt a neskláňajte hlavu na nebezpečné miesta. Koňa vtedy držte nakrátko a buďte stále pripravení stočiť mu hlavu k sebe - tým sa okamžite dostanete mimo dosahu kopýt.


Kobyla je trochu vyľakaná, no po chvíli pokračovania sa uvoľní. Všimnite si, že v ľavej ruke držím vodítko dosť nakrátko, aby som ním v prípade potreby mohla otočiť hlavu koňa k sebe.

Konečným cieľom je, aby kôň uvoľnene, so sklonenou hlavou prijímal Vaše dotyky po celom tele, bez výhrad. Nesmie zostať jediné miesto, kam by si kôň od Vás nenechal siahnuť - je to nesmierne dôležité, pretože ak by sa náhodou zranil, vydesené a ubolené zviera by sa len veľmi ťažko učilo pokojne stáť, kým by ste mu ošetrovali rany. A samozrejme je to veľmi užitočné aj pre bežné úkony, ako je čistenie, sedlanie, uzdenie, bandážovanie, očkovanie, strúhanie... ;-)


2. Dikobrazia hra

CIEĽ - naučiť koňa na sebemenší tlak vykročiť, zacúvať, ustúpiť predkom či zadkom. Užitočné pri bežnom vodení, v boxe, pri nakladaní, základné cvičenia pre drezúrnu prípravu (podsadzovanie a kríženie zadných končatín).

Ak ste už Vášho koňa naučili správnemu vodeniu (viď 2. diel tohto seriálu), s pohybom VPRED nebudete mať žiaden problém - nebudete naň potrebovať žiaden tlak. Postačí, že Vy vykročíte a kôň Vás už automaticky bude nasledovať. No predsa si môžete skúsiť trochu inú verziu... Postavte sa priamo pred koňa, dlaňami ho jemne uchopte za žuchvy a vyzvite ho, aby Vás nasledoval (cúvate). Mal by reagovať už na jemný tlak končekmi prstov - ak sa tak však nestane, tlak mierne zvýšte a pokyn zopakujte. Ak nevykročí, ešte raz zvýšte tlak a v prípade, že to nepomôže, ako 4. fázu tlaku zapojte do hry vodítko - koňa naučeného na bežné vodenie to 100%-ne presvedčí. Opakujte tak dlho, kým kôň nevykročí len na jemný dotyk končekov prstov na žuchvách. Na rovnakom princípe je založené aj vedenie za šticu - no s tým má oveľa viac koní problém (vyvíjajú protitlak) - hlavné je okamžite prestať ťahať, keď kôň vykročí! ;-)


Kôň kráča vpred na jemný tlak na žuchvy - akonáhle sa však pohol, tlak sa zmenil na púhy dotyk (sorry za nízku kvalitu fotiek, sú z videa).


Aby ste si túto hru ozvláštnili, môžete koňa naučiť vykročiť aj na jemné poťahanie za šticu. ;-)

Keď Vám koník už spoľahlivo vykračuje a zastavuje, môžete ho naučiť i pohybu VZAD. Cúvať na povel by mal vedieť každý kôň, jednak kvôli manévrovaniu v úzkych priestoroch, jednak preto, aby ste vždy mohli zastaviť nevyžiadané cúvanie. Cúvanie je veľmi silný nástroj dominancie, preto s ním musíte zaobchádzať veľmi opatrne. Ak totiž kôň v stáde primäje druhého, aby pred ním cúvol, má nad ním nepochybnú autoritu. Cúvaním si teda môžete vždy okamžite upevniť svoju vedúcu pozíciu, prípadne ním koňa až potrestať (príklad - keď mi kobyla vyvedie niečo ozaj neprístojné, stačí len môj varovný pohľad a postoj, dva kroky k nej a už má o dobrých pár metrov zacúvané). Veľmi užitočné je to pri prevýchove skazených, dominantných, tvrdohlavých koní, ktoré sa len nerady podriaďujú. No na druhej strane sa to ani nesmie preháňať - citlivého a ustráchaného koňa by ste tým mohli až zlomiť a získať si jeho dôveru by potom pre Vás bolo nesmierne ťažké.

Pre nácvik cúvania sa postavte priamo pred koňa, nechajte ho skloniť hlavu, jednou rukou držte vodítko za karabínu, palec a ukazovák druhej ruky položte koni po stranách nosa asi uprostred nosovej kosti (nie dolu na chrupavky!). Tam sú citlivé nervové body - stačí jemný tlak a kôň zareaguje. Jemne koni zatlačte prstami na nos s povelom "Cúvaj!" (rázne) a vykročte proti nemu. Ak nezareaguje, tlak v 4 fázach stupňujte - a v štvrtej si už pomôžte aj tlakom ohlávky dozadu a mierne dolu (no netlačte koni nos za kolmicu!). Akonáhle zdvihne čo len jedno kopyto, tlak zrušte a výdatne pochváľte - treba oceniť aj ten najmenší pokus vyhovieť. Postup opakujte, kým koník neurobí celý jeden krok, potom pauza, dva kroky... Ak kôň cúva krivo, korigujte ho nasmerovaním hlavy do opačnej strany. Ak sa pokúša vytrhnúť si hlavu a tým sa vyhnúť tlaku na nos, nedovoľte mu to - držte, kým sa neprestane krútiť, až potom pustite, pochváľte a po chvíli začnite s cvičením od začiatku.


Kôň cúva na jemný tlak prstami po stranách nosovej kosti - no pozor, netlačte, keď už začne cúvať! To by mohlo vyvolať odpor.

Druhý spôsob cúvania spočíva vo vyvíjaní tlaku v 4 fázach na stred hrudníka koňa - tu treba dávať ešte väčší pozor, aby kôň necúval krivo. Ak už koník reaguje na najjemnejší tlak končekmi prstov, možno začať tréning cúvania z väčšej vzdialenosti - do hrudníka mu zatlačte hrubším koncom bičíka. Bičík je podľa mňa lepší než mrkvová hůlka, pretože nedovoľuje človeku do koňa nekontrolovateľne silno pichať - ak kôň nezareaguje na jemný tlak, treba sa vrátiť ku končekom prstov. ;-) Cúvanie najmä spočiatku nepreháňajte (pár krokov naraz postačí), je to náročné cvičenie pre chrbát koňa. Pri korektnom prevedení by mal kôň mať hlavu dolu, cúvať na jemný tlak končekov prstov / bičíka, pohybovať sa jasným diagonálnym nohosledom (ako v kluse) a s každým krokom viac a viac podsadzovať zadok.


Cúvanie na tlak na hrudi. Akonáhle sa kôň pohne vzad, tlak sa zmení na dotyk.

Ak už zvládate koňom bez problémov pohybovať dopredu a dozadu, je načase naučiť ho ustupovať aj DO STRÁN. Najmä v boxe je nevyhnutné, aby Vám kôň okamžite uhol, užitočné je to napríklad aj pri zapriahaní či nasadaní zo stupienka. A je to tiež skvelé cvičenie na koordináciu - kôň sa musí naučiť na povel pohybovať jednou časťou tela, zatiaľčo druhá stojí a správne krížiť nohy.

Pri nácviku OBRATU OKOLO ZADKU sa postavte čelom k stredu krku koňa, rukou bližšou k hlave koňa uchopte ohlávku a nosovú kosť, druhú ruku položte koni na ramenný kĺb. Predstavte si, že medzi zadnými kopytami koňa je stred kružnice a Vy budete kráčať po jej obvode. Nasmerujte teda týmto smerom svoju panvu, trup, ramená i pohľad a s jemným tlakom končekmi prstov vykročte. Tlak opäť dávkujte v štyroch fázach (ak dôjdete až k 4., musí byť už taká rázna, že kôň proste MUSÍ zareagovať!). Ak je Vaša reč tela správna, 99% koní cvik vykoná správne na prvý pokus - pri neúspechu teda hľadajte chybu v prvom rade v sebe. Ak kôň iba otočí hlavu alebo bude cúvať, kráčate príliš blízko jeho hlavy - ustúpte dozadšie a nasmerujte správne svoj trup. Ak naopak kráča dopredu a nenecháva zadné končatiny na mieste, ste príliš vzadu - posuňte sa dopredšie, prípadne mierne zatlačte koni na nos. Na začiatok postačia 1-2 kroky, potom povoľte tlak a pochváľte. Ak má Váš koník problém s krížením nôh (stúpa si po nich alebo dáva vonkajšiu nohu poza vnútornú), pomôžte mu zatlačením predlaktia správnym smerom, keď má nohu práve zdvihnutú. V ideálnom prevedení má kôň hlavu sklonenú, ustupuje na minimálny tlak končekmi prstov, správne kríži nohy a zadnými kopytami opisuje miniatúrny krúžok. Nezabúdajte precvičovať rovnomerne vpravo aj vľavo. ;-) (Tip pre prípad, že kôň nereaguje správne aj napriek Vašej maximálnej snahe - začnite s týmto cvikom v rohu ohrady, tam kôň najskôr pochopí, že má nechávať zadné nohy na mieste a ustupovať iba predkom.)


Kôň robí obrat okolo zadku (teda ustupuje predkom) iba na jemný tlak prstami na hlavu a plece.


Ak kôň ešte nevie krížiť nohy, pomôžte mu pritlačením dlane na predlaktie.

Pri nácviku OBRATU OKOLO PREDKU sa postavte čelom k zadnej nohe koňa, v ruke bližšie k jeho hlave držte mierne napnuté vodítko a druhú ruku mu položte končekmi prstov doprostred stehna. Teraz si predstavte, že stred kružnice je medzi prednými kopytami koňa a vy kráčate po jej obvode. S jemným tlakom vykročte a poprípade mierne stáčajte vodítkom hlavu koňa k vám (ideálne ho len držte mierne napnuté, aby nešiel dopredu). Pre túto hru je dôležité mať zvládnutú priateľskú hru - koni nesmie byť Váš dotyk na jeho stehne nepríjemný. Spočiatku stačí len pár krokov, až neskôr prejdite na úplný obrat o 360°. Ak kôň nekríži poriadne nohy, pomáhajte mu - keď zdvihne zadnú nohu bližšiu k Vám, jemne mu zatlačte na lýtko, aby ju dal hlboko pod telo. Ak kôň ustupuje aj predkom alebo dokonca cúva, zrejme voči nemu stojíte príliš vpredu / vzadu - hrajte sa so svojou pozíciou, kým nenájdete to správne miesto. ;-) Napokon by mal Váš koník plynule ustupovať zadkom na jemný tlak prstov, so sklonenou hlavou, správne krížiť zadné nohy a prednými opisovať malý krúžok.


Kôň robí obrat okolo predku (teda ustupuje zadkom) na jemný tlak končekmi prstov na jeho stehno.


Pomôžte koni naučiť sa krížiť nohy - priložte mu dlaň na predkolenie, keď má končatinu vo vzduchu.


Záver

Tu končí prvá časť IV. dielu seriálu o práci zo zeme. V druhej časti IV. diel dokončíme, povieme si o zvyšných piatich hrách.


Zdroje:
Moje vlastné myšlienky, vedomosti a skúsenosti.
Klaus Ferdinand Hempfling: Tanec s koňmi, Praha, Brázda, 2007
Lesley Bayley: Práce ze země, Praha, Metafora, 2006
S. Stejskalová - články o PNH v Jezdectví (1, 5 a 6 / 2004)
Vlastné fotografie.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.